new | blog | bookstore

SONYA SKLAROFF
United States b. 1970

DUSK, SOHO #1

1995, Oil on Panel
10 x 10 inches | 25.4 x 25.4 cm
ArtistÂ’s website: www.sonyasklaroff.com

 

 

DUSK, SOHO #1